Shanghai Jiao Tong University
home awards events video paper links contact  
Contact

Mr. Jingchuan Wang

wang

Email: jchwang@sjtu.edu.cn
Institute of Automation, Shanghai Jiao Tong University
Tel: ++86-21-34204513
Fax: ++86-21-34204513

 

 

Dr. Weidong ChenEmail: wdchen@sjtu.edu.cn
Institute of Automation, Shanghai Jiao Tong University
Tel: ++86-21-34204302
Fax: ++86-21-34204302

 

 

JiaoLong Team © 2011